Tổng đài điện thoại cũ

Tổng đài điện thoại cũ

với phần nhu cầu lớn hơn cần dòng tổng đài lớn hơn nên chúng tôi cung cấp cho khách hàng những dòng tổng đài mới có dung lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng như: tổng đài ip, tổng đài panasonic với cấu hình lớn như TDA100D, tda600, tổng đài ip grandstream, tổng đài annalog như Cp1696 cấu hình phù hợp giá rẻ

đi chung với việc nâng cấp hệ thống tổng đài điện thoại chúng tôi hỗ trợ khách hàng thanh lý các dòng tổng đài điện thoại cũ đã qua sử dụng, với tình trạng còn sử dụng tốt

các dòng tổng đài đã qua sử dụng chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng thanh lý như

tổng đài panasonic KX-TES824 cấu hình từ 3 vào 8 nhánh đến 24 nhánh

ngoài ra chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng mua rời card tổng đài như KX-82480, KX-82483.., phù hợp từng khahcs hàng

các dòng tổng đài lơn hơn như TDA100D

tổng đài panasonic tda600, tde00

card máy nhánh, card nguồn tổng đài , card trung kế
KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 02 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.


KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 03 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.


KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.

Khung phụ tổng đài KX-NS320 cũ, mới, KX-NS300 cũ, mới

card KX-NS5180 dành cho tổng đài Ns300

KX-NS5170 card mở rộng máy nhánh

KX-TDA6178 dành cho TDA600

tổng đài ip cũ các dòng như

yeastar s20, s50, s100 đã qua sử dụng

tổng đài điện thoại cũ

gradnstream ucm6208, ucm6202, ucm6204, u6510

tất cả chúng tôi đều có hàng mới 100% nếu quý khách muốn đàu tư mới, với giá cả luôn rẻ và hợp lý cho khách hàng

ngoài các thiết bị chính chúng tôi còn cung cấp phụ kiện tổng đài đã qua sử dụng

như điện thoại ip cũ đã qua sử dụng các loại như, điện thoại grandstream cũ, gxp1610 đã qua sử dụng, điện thoại ip yealink cũ, điện thoại ip sip t19e2 cũ, điện thoại ip pannasonic hdv100, hdv130, nguồn điện thoại ip

điện thoại KX-ts500 cũ ......

tổng đài điện thoại cũtong dai ip yeastar s20, s50 cũ

tong dai ns300 đã qua sử dụng

tong dai ip grandstream cugrandstream cum6202 cũ