Điện thoài IP Panasonic

 • Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

  Siêu thị bộ đàm 12/1/2018 10:14:57 AM
  Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

  Mã sản phẩm KX-HDV130

  Điện thoại thoại IP SIP
  - Hỗ trợ 2 accounts
  - Màn hình 132 x 64 pixel 2.3 inch trắng đen có đèn màn hình
  - Chuẩn âm thanh HD
  - Phonebook: 500
  - 01 port LAN và 01 port PC
  - Hỗ trợ chuẩn PoPE

  Giá bán 1450000 VND

  Giá khuyến mãi 1350000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Điện thoại thoại IP Panasonic KX-HDV100

  Siêu thị bộ đàm 8/13/2019 11:30:54 AM
  Điện thoại thoại IP Panasonic KX-HDV100

  Mã sản phẩm KX-HDV100

  Điện thoại thoại IP SIP
  - Hỗ trợ 1 accounts
  - Màn hình 132 x 64 pixel 2.3 inch màn hình trắng đen
  - Chuẩn âm thanh HD
  - Phonebook: 500
  - 01 port LAN

  Giá bán 1150000 VND

  Giá khuyến mãi 1000000 VND

  Giảm 13%

  ...xem chi tiết