HỔ TRỢ

 • Hướng Dẫn Cấu Hình Điên Thoại Fanvil

  Siêu thị bộ đàm 7/5/2019 4:30:12 PM
  Hướng Dẫn Cấu Hình Điên Thoại Fanvil

  Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP Fanvil X1S

  • Đầu tiên ta gắn điện và mạng cấp cho điện thoại – sau đó ta đang nhập trên điện thoại xem địa chỉ IP của thiết bị

  • Sau khi có được ip thiết bị ta tiến hành như sau :

  • User : admin

   Password :admin

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết