Điện thoại hội nghị

Điện thoại hôi nghị

Các dòng điện thoại hội nghị dùng để họp trực tuyến kết nối với tổng đì ip, tổng đài annalog hoặc kết nối với các thiết bị hội nghị truyền hình, kết nối trực tiếp đầu số điện thoại pstn, voip

- Các chuẩn kết nối là cổng USB hoặc kết nối không dây qua Bluetooth, Cổng Lan kết nối EXT, PSTN

Các dòng thiết bị hội nghị họp trực tuyến: