Tổng Đài Nội Bộ Giá Rẻ

 • Tổng đài giá rẻ pabx cs308

  Siêu thị bộ đàm 8/14/2019 6:24:52 PM
  Tổng đài giá rẻ pabx cs308

  Mã sản phẩm CS 308

  Bảo hành 12 Tháng 

   Liên Hệ Ngay hoặc kết  Bạn Zalo Chat : 0932.182.979

  Hiên thị số gọi đến, chuyển máy và hiện số nội bộ
  - Lời chào 60s
  - Đổi số tùy chọn 1 đến 4 số
  - Nhạc chờ tùy chọn, hạn chế gọi đi tùy chọn

  Giá bán 2350000 VND

  Giá khuyến mãi 2250000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Tổng đài Giá Rẻ Pabx MS108

  Siêu thị bộ đàm 8/15/2019 9:52:00 AM
  Tổng đài Giá Rẻ Pabx MS108

  Mã sản phẩm MS108

  Tổng đài MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ
  - Hiên thị số gọi đến, chuyển máy và hiện số nội bộ
  - Lời chào 12s
  - Đổi số tùy chọn 1 đến 4 số
  - Nhạc chờ tùy chọn, hạn chế gọi đi tùy chọn

    Bảo hành 12 Tháng 

   Liên Hệ Ngay hoặc kết  Bạn Zalo Chat : 0932.182.979

  Giá bán 1350000 VND

  ...xem chi tiết